První návštěva u homeopata – celková léčba

Když přijdete poprvé k homeopatovi, budete se možná divit, po čem všem se terapeut bude pídit. Může se vám také zdát, že zjišťuje a vyptává se na věci, které zdánlivě nesouvisí s vaším ischiasem či opakovanými bronchitidami. Jakmile si ale uvědomíte, že homeopatie je celostní, velmi jemná a neméně účinná léčebná metoda, která neléčí nemoc, popř. symptomy, jimiž se nemoc demonstruje, ale člověka, pochopíte.

Jsem velmi ráda, že se stále častěji hovoří o psychosomatice a že už také řada lékařů začíná připouštět, že spouštěčem vážných a zejména chronických onemocnění je narušení na úrovni emoční a mentální. Že nestačí kontakt s virem, bakterií či jiným původcem nemoci, ale že daný člověk musí představovat „úrodnou půdu“. Jak jinak si vysvětlíme, že např. „nacvakanou“ tramvají cestuje padesát pasažérů, jeden z nich by se měl spíše potit doma v posteli, ale zatím tady vydatně kýchá na celé kolo, přičemž z oněch padesáti cestujících se nakazí dejme tomu osm a zbývajících se to nijak nedotkne. Řeknete: „No to je přece jednoduché. Těch osm má narušenou imunitu.“ Můžeme však polemizovat dál. „Proč zrovna oni mají narušenou imunitu?“ Ve většině případů můžete dojít k poznání, že zdaleka nejde pouze o lidi, kteří kašlou na zdravou výživu, otužování, dostatek pohybu, vydatný spánek, „hulí“ jednu za druhou atd. Často jde o lidi, kteří se snaží žít zdravě, ale jsou obklopeni stresem a zavaleni povinnostmi. A právě takový člověk je tou nejúrodnější půdou pro akutní i chronické nemoci.

Úkolem homeopata je objevit narušení na úrovni emoční a mentální (to fyzické objevovat nemusí, to je zpravidla dost transparentní) a pochopit člověka. Pochopit jeho vzorce chování, které v konečném důsledku působí na pacienta velmi destruktivně, jakkoli mohou být cíle a motivy jeho jednání ušlechtilé. A k tomu právě směřuje úvodní homeopatický pohovor, který trvá 60 – 120 minut.

Homeopat se proto například snaží zjistit, jakým způsobem reagujete v určitých situacích, jak je prožíváte emočně, jak je hodnotíte a jak o nich přemýšlíte, zda jste typ překypující elánem, energií, aktivitou, či jste spíše rozvážní a pomalejší, jaké máte koníčky, co rádi jíte, jaké máte povolání, zda vás naplňuje a vykonáváte ho s radostí, či byste raději dělali něco úplně jiného … Poté, co vás důkladně vyzpovídá, homeopat vybírá pacientovi„nejpodobnější“ lék, tedy homeopatikum, které ve svém obraze pokrývá většinu pacientových mentálních charakteristik i fyzických symptomů (hovoříme o tzv. totalitě symptomů). Ale z rozhovoru v žádném případě nemusíte mít strach – vždycky je na vás, co budete s homeopatem sdílet, co ze svého soukromí mu prozradíte, na kterou otázku odpovíte. Žádná odpověď má také svoji výpovědní hodnotu.

Klasická homeopatie praktikovaná v duchu hahnemannovské tradice je založena na podání „jednoho léku v jednom čase“. Tuto zásadu se snažím dodržovat v případě celostní léčby, na niž se zaměřuji především.

Jakmile dojdu k určení vhodného léku, pacientovi podrobně vysvětlím způsob užívání. Pokud bude mít během léčby jakékoli dotazy či nejasnosti, může se na mě obrátit telefonicky (ve vyhrazeném čase) či emailem. Veškeré telefonické i emailové konzultace jsou v ceně homeopatického vyšetření, takže už za ně klient nic neplatí. Termín kontrolního vyšetření je zcela na pacientovi. Je možné, že ani kontrola nebude potřeba. Pokud však jde o složitější případ – vážnější patologie, vyšší věk, komplikace po očkování, pacient je zatížený komplikovanou předchozí alopatickou léčbou provázenou častým a nadměrným užíváním antibiotik, kortikosteroidů, psychofarmak, hormonální antikoncepce apod., je vhodné se na kontrolu objednat. Za optimální považuji kontrolu po 6 – 8 týdnech od začátku homeopatické léčby.

„Postup homeopatické léčby je vlastně směsicí návštěvy u doktora, psychiatra, terapeuta a soukromého detektiva. Homeopatie je tohle všechno dohromady… Je to léčba, v níž se propojují mysl, tělo a duše, fyzická choroba a duševní podmínění, energie a hmota do nedělitelného celku.“(autorem citátu je Richard Pitt, americký homeopat a lektor, který tato slova napsal v předmluvě ke knize Homeopatie – medicína 21. století od Amy L.Lansky)

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508