Klasická homeopatie

Jde o velmi jemnou metodu celostní medicíny. Neléčí nemoc, ale člověka jako celek. Vychází z učení Samuela Hahnemanna (1755 – 1843), německého lékaře, chemika a překladatele, který v roce 1790 formuloval základní princip klasické homeopatie – podobné nechť je léčeno podobným. Klasická homeopatie by se důsledně měla držet zásady užití pouze jednoho léku v jednom čase, a to navíc v minimální dávce.

Existují však situace, kdy se i klasický homeopat rozhodne použít léků více – jde většinou o terminální stádia nemocí, dramatická akutní vzplanutí vážné chronické nemoci, pomoc pacientům při odbourávání vedlejších účinků chemoterapie apod.

Podle údajů WHO (Světové zdravotnické organizace) je homeopatie druhou nejrozšířenější léčebnou metodou na světě. První místo zaujímá tradiční čínská medicína, na třetím místě stojí herbalismus (léčba bylinami), zatímco západní medicína (někdy ji označujeme jako alopatickou či konvenční) drží v celosvětovém měřítku až čtvrté místo.

I díky svému zakladateli má klasická homeopatie největší tradici v německy mluvících zemích, ale díky dalšímu vývoji a šíření této léčebné metody má dnes nezastupitelné místo ve zdravotním systému řady zemí po celém světě. Jako příklad můžeme uvést Anglii, Holandsko, Francii, Švýcarsko, Itálii, Indii atd. Ve většině těchto zemí je dokonce homeopatická léčba hrazena z veřejného zdravotního pojištění a homeopatie se studuje na lékařských fakultách.

To nám v našich podmínkách zatím může znít jako rajská hudba budoucnosti, ale zdaleka na tom nejsme nejhůř. I v naší zemi a také na sousedním Slovensku již existují instituce, které vzdělávají budoucí homeopaty. Za všechny zde uvedu alespoň Homeopatickou akademii v Praze (www.homeopatickaakademie.cz), vzdělávací společnost Uroboros v Brně (www.uroboros.cz), Homeopatickou fakultu taktéž v moravské metropoli (www.homeopaticka-fakulta.cz) a Slovenskou akademii klasické homeopatie v Bratislavě (www.klasicka-homeopatia.com).

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508