Homeopatické léky

V současné době máme v homeopatii k dispozici několik tisíc léků. V portfoliu každého klasického homeopata hrají svou nezastupitelnou roli polychresty – to jsou léky s velmi dobře popsaným tzv. mentálním obrazem (zde se objevují emoční a mentální charakteristiky lidí, jimž bude toto léčivo vyhovovat, stejně tak jako jejich chuťové preference a averze, informace týkající se kvality spánku apod.) a detailně rozepsanými fyzickými patologiemi. Tato skupina léků se dá počítat na desítky až stovky. Čím je homeopat zkušenější a fundovanější, tím širší škálu těchto polychrestů aktivně používá v praxi. K takovým polychrestům patří např. léky Suplhur, Arsenicum album, Sepia, Pulsatilla, Bryona, Kalium carbonicum, Lachesis aj.

Klasický homeopat však nesmí zapomínat také na tzv. malé léky. Nemám příliš ráda toto označení. Takový „malý“ lék může u konkrétního pacienta vykonat mnohem záslužnější práci než ten největší polychrest. Problém je pouze v tom, že tyto méně známé léky nejsou tak bohatě zastoupeny v materiích medikách a zejména díky absenci klasických provingů (zkoušek) nemají dobře popsané mentální obrazy. Nicméně tento lék může pomoci velmi významně jak v akutním stavu, tak při celkové léčbě, to znamená, že i „malý“ lék se může stát pro pacienta jeho similimem,jež ho navrátí do stavu úplného zdraví.

Homeopatický výzkum jde neustále kupředu, a tak máme k dispozici stále větší množství léků. V současné době se stále více používají tzv. nosody – to jsou léky vyrobené z původců nemoci či nemocí zasažených tkání (např. Tuberculinum, Carnisosinum, Streptococcinum), dále tzv. sarkody – léky vyrobené potenciací hormonů a jiných látek běžně se vyskytujících v lidském organismu (Follicullinum, Levonorgestrel aj.). Zásluhou badatelské činnosti holandského homeopata dr. Jana Scholtena a jeho spolupracovníků a pokračovatelů máme k dispozici precizně zpracované popisy skupiny lanthanoidů a tak bych mohla pokračovat.

Z ČEHO SE HOMEOPATICKÉ LÉKY VYRÁBĚJÍ?

Při nepatrném zjednodušení můžeme homeopatické léky rozdělit do tří základních říší: rostlinné, živočišné, minerální. Rostlinné léky (např. Chamomilla, Bellis perennis, Nux vomica) se vyrábějí z různých částí rostlin. V některých případech se používá rostlina celá, v jiných postačí pouze její část (kořen, květ, listy). Jako základní substance léků říše živočišné může posloužit celý živočich (např. Apis mellifica – včela medonosná), velmi často jsou zdrojem jedy produkované zvířaty (např. Lachesis – jed křovináře němého) a do živočišné říše můžeme přiřadit také homeopatické léky vyrobené potenciací mlék savců (např. Lac caninum – mléko psa domácího, Lac felinum – kočičí mléko). Pro výrobu léků říše minerální se využívají různé nerosty, chemické prvky a jejich sloučeniny (např. Argentum metallicum, Argentum nitricum, Silicea).

POSTUP PŘI VÝROBĚ HOMEOPATICKÝCH LÉKŮ

Výše jsme si vysvětlili, co je základem homeopatických léků (rostliny, živočichové, minerály) a na tomto místě se pokusím osvětlit, co se s těmito výchozími substancemi během výroby léků děje. Považuji zde za důležité definovat dva pojmy – potenciace a dynamizace. Jde o dva významné kroky, bez nichž by homeopatické léky nebyly tím, čím mají být.

potenciacePotenciací rozumíme postupné ředění matečné tinktury vyrobené z výchozí substance. Minerální látky nerozpustné ve vodě či alkoholu se nejprve triturují (roztírají a rozmělňují se s laktózovým cukrem) a teprve pak se smíchají s tekutým médiem. Potenciace, tedy ředění může probíhat v různých režimech (poměrech), nicméně nejčastější je ředění centezimální (1 díl matečné tinktury : 99 dílům vody s alkoholem) a ředění decimální (1 díl matečné tinktury : 9 dílům vody s alkoholem). V případě centezimálního ředění dostaneme tímto prvním krokem potenci 1C, v případě decimálního ředění pak potenci 1D. Homeopaté používají také léky vyrobené ředěním Korsakova, LM a Q potence. Uvádím zde tento údaj pouze informativně, pokud byste na něco podobného u homeopatických léků narazili, nicméně to považuji za záležitost spíše určenou odborné homeopatické veřejnosti, a nehodlám zde tudíž zabíhat do detailů. V Anglii a řadě dalších zemí je jako synonymum k označení D (decimální ředění) užíváno označení X (římská desítka).

Dynamizací pak rozumíme energické mnohonásobné protřepávání, které se provádí při každém ředění. V dnešní době, kdy jsou homeopatika vyráběna ve velkých společnostech, se tato dynamizace provádí strojově, ostatně jako většina dalších kroků během výroby. Jakkoli mám jisté výhrady k prezentaci homeopatie a marketingovým tahům společnosti Boiron, ráda na tomto místě odkážu na video na jejich stránkách, které názorně ukazuje celý proces výroby homeopatických léků.

Naředěný roztok příslušné potence se pak nanáší na nosné médium – kuličky laktózy různých velikostí. Existují však také homeopatika v podobě tablet i kapek (chcete-li roztoku).

PRODEJ HOMEOPATIK

U nás jsou běžně v lékárnách k dostání léky francouzské firmy Boiron a některé homeopatické preparáty firmy Heel. Jejich produkce je však omezená, navíc je často prodej homeopatik zcela nesmyslně vázán na lékařský předpis. Vzhledem k tomu, že ne všichni klasičtí homeopaté jsou současně lékaři, nastává zde poněkud tragikomická situace při předepisování homeopatik. Většina lékáren totiž trvá na receptu s razítkem doktora medicíny. Vzniká zde velmi paradoxní situace, kdy magistr v lékárně se spokojí s razítkem od lékaře, který nemá o homeopatii ani ponětí, a odmítne recept s podpisem či razítkem vyškoleného homeopata.

Tento problém ve své praxi řeším tím, že svým klientům nabízím léky z renomovaných zahraničních lékáren. V některých zemích, kde se homeopatika používají více než běžně, zasílání do zahraničí brání jejich legislativa. Nicméně mám velmi dobré zkušenosti s léky z rakouské lékárny www.remedia.at, od níž jsem dodávku objednaných léků obdržela vždy nejdéle do týdne. Poněkud delší jsou dodací lhůty z anglické lékárny www.helios.co.uk, která většinou zasílá zboží do 10 – 14 dní. Příslušnou dávku konstitučního léku má v mé poradně klient v ceně vstupní homeopatické konzultace.

PŘEDNOSTI HOMEOPATIK

 • nejsou toxické, nezatěžují tudíž játra a další životně důležité orgány
 • protože působí na informační úrovni, nelze se jimi předávkovat
 • nemají žádné vedlejší (nežádoucí) účinky
 • jsou bezpečné pro všechny věkové skupiny, včetně novorozenců, kojenců, těhotných žen a kojících maminek
 • je možné je užívat současně s alopatickými (konvenčními) léky, nepředstavují pro ně kontraindikaci
 • nezpůsobují závislost
 • zvyšují „vitální sílu“ organismu, tedy schopnost organismu odolávat nemocem „těla i ducha“, i když by se homeopatika až na výjimky (epidemie nemoci, cestování do oblastí, v nichž reálně hrozí onemocnění vážnou nemocí) neměla užívat preventivně – vždy až na základě konkrétních projevů
 • nastolují v organismu harmonii, rovnováhu.

NEVÝHODY HOMEOPATIK

 • v našich podmínkách horší dostupnost (viz výše)
 • nedostatek fundovaných klasických homeopatů (systémová záležitost)
 • neúčinnost v případě nesprávně zvoleného léku (což ale neznamená, že nefunguje homeopatie, pacient jen potřebuje lék jiný; i když je podán nesprávný lék, nemůže pacienta poškodit, na rozdíl od nesprávné medikace konvenčními léky)
 • homeopatika ani homeopatickou léčbu zatím bohužel nehradí zdravotní pojišťovny.

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508