Vážení klienti stávající i potencionální,

ráda bych vás seznámila se změnami, k nimž v mojí praxi dochází s účinností od 1. 5. 2021.

Každého z nás se doba covidová musela zákonitě nějak dotknout. Nežijeme totiž ve vzduchoprázdnu, všichni jsme nějak propojeni, v dnešním globálním směřování spíš víc než méně. Každý z nás byl postaven před řadu výzev, byl vyveden ze své komfortní zóny, nucen v různé míře k improvizaci, kreativitě i ke změnám, z nichž mnohé přirozeně vnímal jako nutné zlo. Toto celé je neustále v běhu.

Ať se nám to líbí, či (a to častěji) nikoli, nemůžeme popřít, že žijeme v přelomové době. Ten virus je jen prostředek. Možná by se mi líbilo označit ho za katalyzátor. Tedy něco, co zásadně urychlí nějaký proces (původně chemickou reakci), sám se přitom nijak nezmění, z reakce vyjde nepoškozen, nespotřebován, ale spoušť může zanechat pořádnou. Až takovou, že nezůstane kámen na kameni. A o to tady jde. Cítím to tak, že naše životy už nikdy nebudou jako před covidem. Něco se musí zásadně změnit, včetně našeho nastavení, přístupů, myšlení, jednání.

Nechci tady vést dlouhý monolog a pokoušet se o rozbor politické a společenské situace, k tomu se opravdu necítím kompetentní. Nechci ani hodnotit úroveň našeho zdravotnictví, snad jen podotknu, že si nesmírně vážím lékařů a sester v první linii.

Každopádně jsem přesvědčená, že i současná pandemická situace může přispět k tomu, aby se lidé více starali o své zdraví, převzali vlastní odpovědnost a obraceli se více k přírodě, selskému rozumu i alternativním přístupům.

Možná se nám časem podaří přijmout fakt, že nelze ulpět na postulátech newtonovské fyziky (Isaac Newton žil na přelomu 17. a 18. století!), lidstvo a s ním i věda se přece vyvíjejí už dalších bezmála 300 let! Proč tedy máme tvrdohlavě trvat na tom, že pokud něco nelze změřit, zvážit či jinak zhodnotit při využití několik století starých přístupů a metod, zkrátka neexistuje nebo je prohlášeno za nevědecké? Vážně musíme stále lpět na názoru, že pokud něco nechápeme či to není v souladu s výstupy (nutně omezené) vědy, je to špatné, nepoužitelné, šarlatánské, nevědecké? Věřím, že časem dokážeme postoupit o stupínek (nebo hned několik stupínků) výše.

Neznamená to, že všichni plně pochopíme principy kvantové fyziky a dalších moderních vědních disciplín. Z mého pohledu bude naprosto postačující, když se staneme pokornější a připustíme, že není třeba všemu rozumět, pochopit princip, racionálně vše pospojovat a zdůvodnit. Stačí prostě přijmout, že nejsme páni tvorstva a všeho vědění a dění a že některé věci a jevy existují a prostě fungují, aniž bychom dokázali přísně vědecky vysvětlit jak.

Po tomto úvodu se vracím zpět na začátek. Sama jsem se rozhodla čas, který vznikl omezením mé poradenské činnosti v souladu s vládními opatřeními, využít k rozšíření obzorů. Začala jsem intenzivně studovat principy biorezonance s cílem rozšíření nabídky konzultačních aktivit poradny Harmonie. Takže s účinností od 1. 5. 2021 ke stávající nabídce poradenství v oblasti klasické homeopatie, Bachových esencí a tkáňových biochemických solí přibude přístrojová biorezonance na zařízení BICOM optima II. generace a BICOM BodyCheck2.

Protože mým základním oborem i nadále zůstává klasická homeopatie, která si vezme hodně času, byla jsem nucená přijmout posilu v podobě své bývalé kolegyně a dlouholeté kamarádky, která veškerá školení i certifikaci pro práci s biorezonančními přístroji absolvovala se mnou a bude se vám ve svém volném čase ráda věnovat.

A aby těch změn nebylo málo, přestěhovali jsme se do nového. Aktuálně nás od 1. 5. 2021 najdete stále ve Zlíně, ale nyní na adrese Benešovo nábřeží 2805. Přímo před domem staví autobusová linka 33 (zastávka U Splavu).

Jsem ráda, že mohu nabídnout další možnost řešení vašich bolístek a trápení na nejrůznějších úrovních. Moc se na vás těšíme.

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508