Prevence před prevencí?

„ … Prosím vás, ještě jsem se chtěla poradit. Dcera má jít na očkování, myslím, že je to nějaká třetí dávka v 10 letech. Já jsem jí vždycky týden před očkováním a týden po očkování dávala homeopatikum Thuja 9CH. Myslíte, že je to OK?“

Upřímně si myslím, že není.

 

            Tento email mě inspiroval k úvaze a tomuto článku. Jistě jste se s tím také setkali. Řada absolventů některých homeopatických rychlokurzů hojně šíří myšlenku, že podáním některých homeopatických léků před očkováním lze eliminovat nežádoucí účinky vakcín. Favority této teorie jsou Thuja a Silicea v nižších potencích.

            Podle mého názoru je to čirý nesmysl. Rozhodně to nemůže fungovat paušálně. Jak někdo může dopředu tušit, jaký soubor symptomů se u očkovaného jedince vyvine? Homeopatie je postavena na zákonu podobnosti. Homeopatický lék tudíž předepisujeme podle souboru symptomů pacienta, které se podobají obrazu příslušného homeopatického léku. A protože každý jsme originál, budeme na stejný podnět reagovat individuálně. Někdo bouřlivě, jiný téměř neznatelně. Čeho můžeme dosáhnout podáváním zmíněných léků týden před a týden po očkování? Ti, kdo o homeopatii mají alespoň základní povědomí, tuší správně – provingu (= zkoušky) homeopatického léku. To znamená, že si vygenerujeme některé symptomy, které patří k obrazu onoho léku. Protože tohle většina laické rodičovské veřejnosti netuší, může se domnívat, že jejich ratolest onemocněla.

            Ptáte se spolu se mnou, kde se to vzalo? Tuším, že odpověď musíme hledat v Hahnemannově době. Na přelomu 18. a 19. století, kdy se homeopatie formulovaná Samuelem Hahnemannem narodila, se totiž očkovalo pouze proti jediné nemoci. A tou byly pravé neštovice. Způsob očkování byl zcela odlišný od toho současného. Očkování tehdy probíhalo tak, že se sekret z pupence neštovic přenášel na poraněnou kůži očkovaných osob – s tím se přenášely i pohlavní a další infekční choroby, lidé vlastně byli uměle sykotizováni – z toho vzniklo užívání Thuji (jednoho ze základních sykotických léků), v dnešní době a při dnešních způsobech očkování naprosto neopodstatněné. Thuja jako prevence nežádoucích účinků očkování nefunguje!!!

            A pokud jde o lék Silicea, tento mýtus pravděpodobně mohl vzniknout z toho, že má ve svém obraze schopnost vypudit z těla cizorodé látky, a tak by se dalo předpokládat, že vyloučí různé přídatné látky ve vakcínách. Je schopná čistit pojivové tkáně. Takže tady to není tak úplně mimo mísu, nicméně v případě, že na něčem podobném trváte, přimlouvala bych se spíše za její použití v podobě tkáňové soli.

            Co tedy dělat, když očkovat chcete (např. proto, že máte strach z nemocí, nebo jen prostě proto, že nechcete potíže a úsilí o dobrovolné očkování považujete za boj s větrnými mlýny a chcete, aby vaše dítě vzali do školky, na školu v přírodě apod.), ale přitom se bojíte nežádoucích účinků vakcín?

I v této situaci řešení existuje, ale rutinní podávání Thuji to určitě nebude. Jak se tedy zařídit, abychom maximálně eliminovali případné NÚ?

  • Očkujeme jenom úplně zdravé děti. Dítě s rýmou, kašlem či zvýšenou teplotou zdravé není. Jeho fyzické tělo k nám vysílá signály, že je momentálně zaměstnána jeho TH1 imunita – bariérová, slizniční, první linie. Kdybychom v tento moment naočkovali, uděláme tělu medvědí službu. Očkování totiž obchází TH1 imunitu a cílí na protilátky – to je jeho smyslem. To znamená, že stimuluje TH2 imunitu, což vede k oslabení TH1.  (Tady máme mj. vysvětlení, proč jsou naočkované děti paradoxně náchylnější na různé infekce. Vlastně u nich dochází k oslabení oné první linie.) Úplně zdravé není ani dítě, které momentálně není v dobrém emočním rozpoložení z nejrůznějších důvodů – nedobrá atmosféra v rodině, těžko zvládaný nástup do školky, stěhování … Takové děti mívají rovněž oslabenou imunitu a jsou mnohem vnímavější k čemukoli.
  • Posilujeme přirozenou imunitu. Existuje řada možností, nechť každý dělá, co se mu osvědčilo. Základem by měl být dostatek pohybu, přiměřené otužování, pestrá a zdravá strava, dostatečný spánek, pobyt na čerstvém vzduchu a péče o dobrou rodinnou atmosféru.
  • Před očkováním můžeme podat dítěti konstituční lék. Pokud ho samozřejmě známe a víme, že v minulosti dítěti pomohl s různými neduhy, můžeme tímto způsobem vyladit jeho životní sílu.
  • Můžeme podat také Bachovy krizové kapky (Rescue remedy). Pár dní před očkováním, v den očkování a také po něm. Každé očkování představuje pro organismus zátěž, i když na ně nemusí nijak bouřlivě reagovat.
  • Podáváme tkáňovou sůl Kali mur. Doporučuji užívat 1 – 2 týdny před očkováním i po něm. Tento krok se mi velmi osvědčil. Tkáňová sůl Kali mur jednak udržuje v dobré kondici naše sliznice (důležitá složka TH1 imunity, která dostává každým očkováním tak trochu na frak), jednak napomáhá vyloučit z těla chemické jedy, jimiž se současné vakcíny jen hemží.
  • Pokud má dítě z očkování strach a Bachovy kapky nestačí, uvažujme o nějakém homeopatiku. Ale je ho třeba vybírat individuálně. Dítěti, které každé očkování prožívá jako těžký šok, kdy se bojí o život, má z vakcíny panickou hrůzu, by mohl pomoci např. lék Aconitum. Cítíte jistě, že tohle nelze vnímat jako prevenci. Předepisujeme na aktuální, již existující stav, na symptomy, které se u pacienta objevily. Je třeba rozlišit, z čeho má dítě ve skutečnosti strach a pak pohledat např. v následujících rubrikách:

Mind; fear; pain, of

Mind; sensitive, oversensitive; steel points directed toward her

Mind; fear; pins, pointed, sharp things, of

Mind; fear; suffering, of

Mind; fear; pins, pointed, sharp things, of; injection, from

Mind; fear; examinations, of; medical

Mind; fear; touch, of

Přirozeně lze použít i více rubrik, které odpovídají stavu dítěte, provést repertorizaci a na jejím základě vybrat co nejpřesnější lék. Pokud výrazně sedí třeba jen jedna rubrika, prozkoumejte léky v ní uvedené, srovnejte je a popřemýšlejte, který z léků nejlépe odpovídá celkovému stavu pacienta.

Homeopatický lék může přijít ke slovu také po očkování, kdy se u pacienta objeví dramatičtější reakce. Tady opět vybíráme podle konkrétních symptomů. Při výběru můžeme kromě jiného opět využít řadu rubrik z repertoria. Najdeme tady i několik takových, které obsahují přímo výraz vaccination. A představte si, že všechny rubriky, které tento výraz zahrnují, jsou zde nečekaně pouze ve spojení s předložkou after.

A ještě bych se přimluvila za to, že hledat homeopatický lék za každou cenu a po každém očkování, byť je reakce přiměřená, je zbytečné. Nechtějme vždy a za všech okolností našemu organismu brát šanci, aby svou sílu a moudrost projevil sám, bez jakéhokoli vnějšího zásahu. Naše těla jsou mnohdy moudřejší, než jsme sami ochotni připustit. My jim to často jen kazíme našimi zbytečnými strachy a úzkostmi.

Co je přiměřená reakce na očkování?

Teplota do 38,5°C;

Otok v místě vpichu do cca 5 cm;

Nevýrazné změny v chování (mrzutost, únava, spavost);

Odezní nejpozději do 48 hodin po očkování.

Cokoli nad rámec výše uvedeného je reakcí nepřiměřenou (takové reakce podléhají hlášení na SÚKL, a odmítne-li ho podat lékař, mohou ho hlásit samotní rodiče).

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508