Očkování proti spalničkám

Na letní homeopatické škole vzdělávacího centra Uroboros v roce 2015 se americký lékař a homeopat Will Taylor zabýval rovněž ožehavým tématem očkování. V souvislosti s ním zmínil také nedávnou epidemii spalniček v USA. Upozornil na to, že se zcela změnilo věkové složení pacientů postižených touto nemocí. Současně poukázal na skutečnost, že nemoc je zbytečně démonizována a velkou zásluhu na tom mají sdělovací prostředky.

Před vakcinací se v případě spalniček jednalo o běžnou dětskou virovou nemoc, obvykle kolem 3. roku věku dítěte. Děti se za normálních okolností rodí imunní díky imunitě matky, pokud ovšem maminka spalničky přirozeně prodělala a získala díky tomu celoživotní imunitu. V boji proti této infekci totiž nejsou vůbec důležité protilátky, ale T- lymfocyty. U nás se proti spalničkám začalo očkovat v roce 1969, v současnosti je očkovací látka součástí MMR vakcíny (kromě spalniček jsou zde navíc oslabené viry dalších dvou nemocí – zarděnek a příušnic). To ve svém důsledku znamená, že současné maminky, které už tímto očkováním prošly, získaly dočasnou imunitu, která se ovšem nepřenáší na novorozence.

Při nedávné vlně onemocnění v USA bylo spalničkami nakaženo 137 lidí s nulovou mortalitou a bez vážnějších komplikací. Nejednalo se však o děti ve věku 2 – 3 let, byly to děti v pubertálním věku, dospělí, novorozenci a kojenci. Mladí a dospělí běžně spalničky nedostanou, protože by měli mít přirozenou celoživotní imunitu. Vakcinace naopak nabízí pouze imunitu dočasnou. U malých dětí jde o důsledek toho, že jejich matky neprodělaly díky očkování spalničky a jejich ochrana z vakcíny vyprchala, není ji tedy možné předat dítěti. Myšlenka vymýcení spalniček tím, že budeme očkovat úplně všechny, je dle mínění Willa Taylora (a jistě nejen jeho) zcela zcestná a utopická. A obecně potlačování běžných a v současné době (alespoň ve vyspělých zemích) velmi dobře léčitelných exantémových onemocnění může být jedním z důvodů vzniku a šíření různých jiných nemocí spojených s vyrážkou.

Will Taylor znovu zopakoval, že vakcinace nemá jednoznačný vliv na eradikaci nemoci. K významnému a velmi přirozenému poklesu došlo již před zavedením očkování.

Foto: wikiskripta

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508