Michal Yakir a rostlinný systém v homeopatii

O právě uplynulém víkendu jsem se ve společnosti svých urobořích kolegyň, studentů i praktikujících homeopatů z několika zemí zúčastnila semináře nabitého novými informacemi i pozitivními emocemi. Věřím, že jsem nebyla sama, kdo zažíval pocity sounáležitosti, smysluplnosti, jednoty, euforie a štěstí. Michal Yakir, izraelská homeopatka a botanička, autorka dokonale propracovaného systému rostlinných léků, zavítala na půdu SAKH v tomto roce podruhé.

Na startovní čáře to sice vypadalo, že nám osud není nakloněn, když sezval do Bratislavy v den začátku dlouho naplánovaného semináře nejvyšší představitele Evropské unie a vypadalo to, že se díky dopravním omezením nedostaneme včas na místo určení. Organizační tým SAKH však pohotově na situaci zareagoval a program aktuálně upravil, díky čemuž nevznikly žádné prostoje a vše hladce plynulo. Většina z nás měla možnost se s Michal setkat už podruhé. Po prvním semináři mnozí z nás měli pocit, že tohle bylo něco neopakovatelného a nepřekonatelného. A mnozí z nás se mýlili.

Během tří dní jsme s Michal prošli jednotlivými řádky prvního sloupce tabulky rostlinného systému. Lektorka nám přiblížila řadu méně známých léků a léky běžně užívané v homeopatické praxi jsme si mohli zasadit do často netušených souvislostí. Několikrát jsme byli v úžasu, jak obrazy nám dobře známých léků neskutečně zapadají do kontextu rostlinného systému podle Michal Yakir.

Už v předchozím semináři jsme získali základní představu o celém systému, který až neuvěřitelně koresponduje s evolucí lidstva. K extrémnímu přetížení mozkových závitů a zahlcení našich myslí mohl vést obrovský příliv nových informací, stejně jako naše snaha vše pochopit a vstřebat. Michal však má úžasnou schopnost zaměstnávat nejen naši mysl, ale sytit i naše srdce, zapojit emoce, a tím nás nenápadně směrovat k vytoužené rovnováze.

Nejednou si vysloužila naše souhlasné a obdivné přitakání i upřímný potlesk. K nejemotivnějším částem celého semináře určitě patřily věty, jimiž Michal zahájila nedělní část semináře. „Nemyslete si, že když někdo patří do prvního sloupce (je v obraze léku z prvního sloupce), není vyvinutý. Pro mě jsou lidé z prvního sloupce obrovským darem. Každý lék je tu na to, aby pomohl lidstvu vyvíjet se do dalších vývojových etap. V prvním sloupci je velmi silná myšlenka jednoty, abychom si pamatovali, že všichni jsme jedno. My jsme dnes už velmi individualizovaní a potřebujeme si vzpomenout a neustále si připomínat, že jsme kdysi byli všichni jedno v maximálním spojení s přírodou a stvořením. Když dáme lék lidem z prvního sloupce, jsou schopní se dále vyvíjet. Lidé v druhém sloupci nás učí, jak se správným způsobem oddělit. Ve třetím sloupci se lidé učí odvaze prostřednictvím individuality a ukazují směr dalšího vývoje lidstva ve vztahu k božskému. Ve čtvrtém sloupci máme dar harmonie, související s rodinou, s matkou a otcem, osvojujeme si jak dávat a brát a zůstávat přitom v rovnováze. Pátý sloupec nás učí, jak vycházet s jinými, než jsem já, a dává nám schopnost jiné přijmout. Poslední sloupec nás vede k harmonii při soužití s jinými, s celou skupinou při současném zachování individuality a schopnosti zůstat sami sebou. Všechny stupně vývoje jsou dary nezbytně potřebné k tomu, abychom se posunuli. V podstatě nejsme individuální, když se kdokoli z nás něco naučí, má z toho prospěch celé společenství.“

Většina z nás jistě cítila, že Michal Yakir nás nepřijela jenom učit dalším krokům v homeopatické praxi, ale že přinesla POSELSTVÍ. Bratislava zkrátka v těchto dnech byla alespoň na chvíli nejen hlavním městem EU, ale také metropolí homeopatie. Těším se na další rozvíjení inspirativních myšlenek a děkuji, že jsem tam mohla být.

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508