Javory

Při nedávných toulkách rozkvetlou a zářivě zelenou jarní přírodou jsem se znovu zamilovala. Tohle příjemné šimrání v srdečním okolí mě přepadá s železnou pravidelností vždy na jaře s pozvolným olisťováním a nasazováním květů a podruhé pak na podzim při té neskutečné a nekonečné barevné symfonii. Moje láskyplné vzdechy a nekritická náklonnost jsou cíleny k javorům všech tvarů, velikostí i barev. Mé estetické receptory se obzvláště tetelí při pohledu na různé asijské zakrslé odrůdy, ale chladnou mě nenechá žádný z těchto dřevěných krasavců.

A protože nejde o moji jedinou lásku (a je mi vcelku jedno, že už to někteří považují za úchylku) a všechno souvisí se vším, začala jsem uvažovat, do jaké míry máme zástupce rodu Acer zmapované v homeopatii. Nahlédla jsem do spolehlivého a dle všeho momentálně nejkomplexnějšího zdroje informací o rostlinných lécích v homeopatii, do knihy Jana Scholtena Wonderful Plants. A objevila jsem zde pět zástupců rodu Acer. Jan Scholten je ve svém systému všechny přiřadil pod jedno číslo (655.44.08).

Protože jsem před nedávnem měla možnost zúčastnit se semináře izraelské homeopatky a botaničky Michal Yakir, která prezentovala svůj vlastní systém rostlinných léků na půdě SAKH v Bratislavě, velmi mne zajímalo, do jaké míry obraz javorů zachycený v Scholtenově knize bude korespondovat s výstupy sympatické homeopatky z Izraele. Počítám, že čtenáře obeznámeného s homeopatií nijak výrazně nepřekvapí, že charakteristika javoru v rámci sloupce a řádku rostlinného systému M. Yakir nápadně připomíná klíčové symptomy z obrazu různých druhů javorů v Scholtenově knize. Máte-li chuť a čas, posuďte sami.

Acer (javor – rodové jméno)

Čeleď: Sapindaceae (mýdelníkovité)

Řád: Sapindales (mýdelníkotvaré)

Podtřída: Rosidae

Třída: Rosopsida (vyšší dvouděložné)

Systém Michal Yakir

Základní témata 5. sloupce (týkají se celé podtřídy Rosidae):

Já a jiní. Mužská kvalita. Vztah otec – dítě. Oddělení! Potlačení emocí. Zákony, omezení. Náboženství a fanatizmus, rigidita a hierarchie. Kritika. Hněv, zatrpklost. Práce a zodpovědnost. Oddanost. Dodržení závazků. Vztah k manželovi (manželce) a partnerství. Soutěživost. Na fyzické úrovni končetiny a klouby.

Základní témata 5. řádku (procházejí napříč všemi sloupci a týkají se též řádu Sapindales a čeledi Sapindaceae):

Školní věk, období latence – zdatnost, šikovnost. Pravidla, zákony, normy. Pocit způsobilosti. Příprava na život. Čas otce. Kognitivní vývoj. Práce. Rigidita. Aktivace sociálního učení. Nepřipravenost učit se. Nezapadat, pocit neschopnosti, méněcennosti. Nerozeznávání rolí, úloh. Bez cíle, smyslu, motivace. Věci související s prací.

„Průsečík“ 5. sloupce a 5. řádku (řád Sapindales):

Oddělení. Zákon a pořádek. Rigidita. Tlak. Kontrola. Potlačení a omezení. Náročný otec/partner. „Voják“. Práce & neschopnost. Náboženství. Pověrčivost. Rozdělení dobrý/zlý. Neklid. Končetiny.

Popisy jednotlivých druhů javorů z knihy Jana Scholtena

Acer pseudoplatanus (655.44.08)

Javor klen (též javor horský) – vlastí tohoto javoru je střední Evropa a jihozápadní Asie, oblast od Francie na východ po Ukrajinu, od hor na jihu Evropy po severní Španělsko, severní Turecko a Kavkaz. Pěstovaný a přirozeně se šířící je ale na mnoha místech.

Javory kleny byly od středověku využívány k výrobě potaše při tzv. popelářství. Pálením zejména javoru a břízy, ale také buku se získával draselný popel. Z něj se vyluhováním vodou a následným odpařením získávala potaš – surovina nezbytná pro výrobu skla, mýdla atp.

Mysl

Láska vyhasla kvůli cizoložství. Pro pocit bezpečí vyžaduje cudnost, něhu, měkkost. Nízká sebeúcta. Pocit, že je podceňován či nedostatečně oceňován za své úsilí. Odsuzující: rychle si utváří negativní závěry na základě nedostatečných informací a důkazů. Ztrácí příležitosti tím, že je příliš kritický. Pesimistický. Nedostatek sebevědomí. Chybí víra v sebe sama, navíc popírá schopnosti jiných a snaží se je přimět, aby dělali věci jinak. Chybné rozhodnutí uzamkne někde uvnitř sebe. Nerozhodnost, rozdvojení mysli, odkládání věcí (prokrastinace). Pochybnosti, úzkost, nerozhodnost. Schopnost vciťovat se do emocionálních stavů druhých lidí. Přesto je často z pohledu druhé osoby zvráceně egoistický a neochotný. Antagonistický. Vztahy ve zmatku, vyhýbá se řešení „srdečních“ záležitostí. Ztráta smyslu života poté, co děti opustily domov. Pochybnosti ohledně sexuální orientace: homosexualita u lidí s traumatizující výchovou. Neplodnost, zoufale se snaží otěhotnět. Intelektuálové, úspěšní ve světě, citově „pokulhávající“, city zablokované. Intelektuální stimulace, vzrušení vyvolává pocity smutku a prázdnoty. Hyperaktivita, neplodná činnost, neklid, množství myšlenek víří v mysli. Svázáni konvencemi a formou, neochota vypořádat se s negativními událostmi z minulosti. Kouření, neustále hledá výmluvy, proč nemůže přestat kouřit.

Dvojčata.

Blud: byl chycen a uvězněn.
Strach: z výšek, z pádu, panické ataky.

Sny: o klesání, padání.

Generálie

Touží po: čokoláda, sacharidy, voda(žízeň).

Spánek: špatný, vyvolává návaly horka a víření myšlenek.

Fyzicky: zlepšení třením a masáží.

Fyzické symptomy

Afinita: klínová kost; endokrinní systém.
Nervový systém: nerovnováha hemisfér.
Závrať: zhoršení stoupáním a kruhovými pohyby.
Hlava: bolest, tlak; uprostřed čela, přes obočí se šíří do spánků, bolest v týle, zhoršení tlakem.
Konkomitanty (doprovodné příznaky) k bolestem hlavy: napjatá šíje a ramena, nevolnost, mdloby, teplo a závrať.
Tlak na vrcholu hlavy směřuje ven. Pocit tlaku jako od kovové obruče. Pocit, že je hlava oddělena od těla. Hučení v hlavě spojené s ušima.
Oči: matné vidění, zhoršené bolestí hlavy, zhoršené bolestí ucha, rotující (míhající se) objekty vyvolávají závratě, periferní vidění mlhavé, zamlžené; Arcus senilis (prstenec šedavé barvy kolem rohovky objevující se nejčastěji u lidí nad 60 let, nemá vliv na ostrost vidění).
Uši: jakoby ucpané voskem nebo katarem; sluch zhoršený, zvuky – bzučení, kňučení, hučení v uších, slzení při zvucích, jednostrannost, konkomitantní příznak – porucha rovnováhy.
Ústa: suchost, suché rty.
Hrdlo: postnazální katar.
Plíce: lechtání, kašel, zlepšení v noci, zhoršení stoupáním, zhoršení ráno.
Srdce: pocit stažení, svázání, sevření, píchání, tíže, pálení.
Hrudník:teplo.
Žaludek: nevolnost, zhoršení bolestí hlavy, zhoršení závratí, zhoršení napětím bránice, zhoršení zkřivením páteře, zhoršení celiac plexus.
Břicho: nadýmání, otoky, vodnatelnost; plynatost, zvuky – kručení; pocit diskomfortu, zhoršení několik hodin po jídle.
Konečník:hemeroidy.
Močení: naléhavé, časté; zadržování a žízeň; moč čirá, zpěněná, bledá, téměř bez zápachu, hojná, v malých množstvích.
Muž: nedostatek libida.
Žena: návaly horka, pocení, zhoršení v menopauze; děloha zvětšená, prosáklá; zesílená tkáň; zablokované vejcovody, vpravo; neplodnost; nedostatek libida; hrozící hysterektomie.
Záda: bolestivá krční páteř, křížová kost; zkroucení páteře, rotace, zhoršení zraněním, úrazem, těžkým porodem, zlepšení otáčením ve stejném směru jako je rotace.
Končetiny: otoky dolních končetin, na pravé straně, bolesti, napětí, křečové žíly; edém, vpravo; klouby zatuhlé, nepružné; uvolněná struktura kostí; nekoordinovanost.

Acer saccharum (655.44.08)

Javor cukrový, strom, který ve své domovině, jíž je severovýchodní Amerika, dorůstá výšky až 30 metrů. Sladká míza, která je obsažena v jeho kmenu, se používá na výrobu javorového sirupu. V evropských podmínkách se vysazuje spíše jako okrasná dřevina, která svými majestátními korunami poskytuje příjemný chládek v zahradách, alejích a parcích.

Mysl

Asertivní, upřímný. Atrakce, milostný, sex. Klidný, tichý, mírumilovný, mírný pohyb. Spojení versus odpojení. Smích, žertování. Hyperaktivní, neklidný, neposedný. Opilý, omámený pocit. Lehkost, plynutí, stav bez tíže. Rozzuřený. Píchání jakoby šípem nebo oštěpem. Nedostatek motivace, drží se zpátky.

Generálie

Pocit: pálení, teplo, oheň.
Touží po: cukr!

Fyzické symptomy

Závrať.
Srdce: je si vědom srdečního tepu; tachykardie.
Diabetes.
Acer circinatum (655.44.08)

Javor okrouhlolistý – domovem v západní části Severní Ameriky.

Mysl

Strach, že ostatní o nich budou říkat špatné věci, že jsou oškliví, tlustí. Smutný, depresivní, sebelítost. Strach: o zdraví; ze zranění; z ohrožení; z otravy, rtuťovými plombami. Sny: o příbuzných, o matce.

Generálie

Pocit: pálení, teplo, oheň.
Touha po: cukr!
Spánek: světlo; probuzení časté.

Fyzické symptomy

Infekce: dětská obrna. Hlava: těžká; světlo. Oči: rozmazané vidění. Ústa: dásně citlivé; rozpraskané koutky. Břicho: úplavice. Močový aparát: pálení při močení. Končetiny: neklid nohou. Kůže: kuří oka, bolestivá, zhoršení sprchou.

Acer campestre (655.44.08)

Javor babyka (též javor polní).

Tento strom je domovem v celé Evropě s výjimkou Skandinávie. Ve formě keře, stromku či mohutného stromu ho objevíme nejčastěji na okraji lesů nebo keřových porostů, kde se mu dobře daří zejména na vápenitých půdách. Dřevina má více kultivarů a nejvíce se vyskytuje v mírném podnebném pásmu. Je velmi odolná vůči zplodinám průmyslu i posypovým solím, a tak je vděčná pro výsadbu ve městech, v parcích, alejích, živých plotech, poslouží i kolem cest a také jako větrolam.

Má poměrně široké využití jednak jako samotná rostlina, ale také při zpracování v dřevařském průmyslu. Jako medonosný druh je javor babyka velmi ceněn rovněž včelaři. V neposlední řadě nachází uplatnění také v léčitelství a farmacii. Zde se používá hlavně kůra, externě v kosmetice na zarudlou kůži nebo vnitřně jako čaj se svíravou chutí. Kůra se používá vysušená na slunci a udržovaná v suchu. Obsahové látky: fytosteroly, choliny, allantoiny, taniny.

Mysl

Revolta, odpor proti jakémukoli pokusu o omezování, stanovení limitů. Sarkastický z nespravedlnosti. Manželská láska. Zemité štěstí. Odchod do důchodu, rezervy.

Fyzické symptomy

Nervový systém: paralýza, dětská obrna.
Kůže: pásový opar.

Acer negundo (655.44.08)

Javor jasanolistý – pochází ze Severní Ameriky, významně rozšířená zejména v její východní části. Klimaticky poměrně odolná dřevina, která snáší kouř a prach měst. U nás má použití jako strom parkový či jako okrasná dřevina. Je doporučeno používat tuto dřevinu velmi opatrně. V teplejších oblastech České republiky totiž velmi snadno tvoří nálety, dokonce je možno říci, že je to dřevina invazivní. Rozhodně se nedoporučuje použití této dřeviny jako alejového stromu, protože tento javor netvoří rovný kmen.

Mysl

Je přesvědčen, že je zcela sám.

Fyzické symptomy

Oči: bolavé oči, cizí těleso v oku.
Žaludek:zvracení.                                                                                                                                                                               Plíce:hemoptýza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Konečník: průjem; zácpa; hemoroidy, purpurové, bolestivé, pálivé, ostré (píchavé) bolesti.
Močový trakt: moč sporá, potíže s ledvinami.
Žena: usnadňuje porod kontrakcemi dělohy, sedativní účinek na dělohu, prevence potratu.
Genitál:kapavka.
Končetiny: otok.

Zdroj:

Jan Scholten: Wonderful Plants; poznámky ze semináře M. Yakir.

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508