Aconitum napellus a laryngitický kašel

V prvním prosincovém týdnu jsme se vydali s mužem do naší metropole, abychom nasáli atmosféru adventní Prahy. První den jsme si za nádherného počasí opravdu užili všech krás, které naše hlavní město nabízí. Druhý den však přinesl o poznání nepříjemnější povětrnostní podmínky, jež si na sklonku dne vybraly nepříjemnou daň.  Krátce po soumraku začal manžel zlověstně kašlat. Kašel byl řezavý, štěkavý, suchý a nepříjemně tahal za uši. Vybavily se mi v tom nejhorším smyslu nezapomenutelné pocity, které jsem nejednou zažívala během opakovaných laryngitid mladšího syna. Současně měl manžel horečku (neměřili jsme, ale dotyk čela byl víc než výmluvný). Manžel byl úzkostný, stěžoval si na bolest na prsou a neschopnost pořádně se nadechnout. Obléval ho studený pot, který neulevoval. Ba naopak, celý stav ještě zhoršoval, protože přes horečku u něj způsoboval krajně nepříjemný a intenzivní pocit chladu.

Když vezmeme v potaz etiologii onemocnění, které se vyvinulo po vystavení studenému větru i průvanu v metru (navíc u pacienta extrémně citlivého na průvan a prudké ochlazení), začnou se nám rýsovat favorizované homeopatické léky. Protože manžela a jeho reakce znám, nebyla ani třeba repertorizace, nicméně jsem ji dodatečně pro potřeby tohoto článku udělala. Níže uvádím několik rubrik, které by byly v tomto případu dobře použitelné. Zasahovala jsem na základě informací o akutní homeopatické léčbě onemocnění připomínajících laryngitidu tak, jak se běžně učí na kurzech akutní homeopatické léčby (použila jsem potenci 30C , kterou mám k dispozici v cestovní lékárničce). K tzv. silné trojce v těchto případech patří léky Aconitum napellus, Spongia tosta a Hepar sulphur. Léčbu zpravidla zahajujeme Aconitem – zejména pro zvládnutí jakéhosi prvotního šoku. Zkuste se vžít do pocitů člověka, který má strach, že se nenadechne a hrozí mu udušení. Jakmile zvládneme tento prvotní šok, pacient se zklidní, lépe se mu dýchá a má pod kontrolou svoji úzkost, můžeme v léčbě pokračovat dalším lékem. Vyhodnotíme aktuální situaci a v případě, že jako základní problém vnímáme „pouze“ kašel a pacient nemá žádné další projevy celkového zánětu (horečka, zimnice, slabost …), upřednostníme lék Spongia tosta. V případě opačném nasadíme jako další lék Hepar sulphur. V našem případě všem symptomům i modalitám mnohem více vyhovoval právě Hepar.

Pacientovi jsem tedy nejprve podala asi v pětiminutových intervalech tři dávky léku Aconitum napellus. Po něm došlo k celkovému zklidnění, pominula úzkost, pacientovi se mnohem lépe dýchalo. Než usnul, vzal si ještě dvě dávky léku Hepar sulphur. Poté usnul, spal velmi klidně, v noci ani jednou nezakašlal. Ráno se vzbudil odpočatý, bez teploty, pominulo i pocení. Kašel se sice objevil, ale zcela změnil povahu. Byl již produktivní a nijak drastický. Během dne pacient ještě třikrát zopakoval dávku léku Hepar sulphur 30C. Zvolili jsme šetrnější režim, více odpočíval, popíjel teplé čaje, odpoledne už ani nezakašlal a následující den pak fungoval podle běžného programu. V tomto dni dostal ještě jednu dávku Heparu.

Které rubriky by bylo možné v tomto případu použít?

Mind; evening; agg.

Mind; evening; agg.; twilight

Mind; anxiety; cough; during

Cough; draft of air agg.

Cough; wind, in; cold

Generalities; perspiration; does not amel

Repertorizovala jsem v programu Complete Dynamics a jistě nepřekvapí, že na první třech místech se seřadily tyto léky: Acon, Hep, Spong – přesně v tomto pořadí.  🙂

Na výše zmíněné léky proto myslete vždy, když se objeví podobné potíže. Nemusí jít vždy přímo o laryngitidu. V homeopatii totiž nepředepisujeme na diagnózu, ale na konkrétní symptomy, modality a celkový stav pacienta.

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508