Biorezonance

V naší poradně nabízíme testování a harmonizační terapii na přístrojích BICOMÒ BodyCheck2 a BICOMÒ optima II. generace.

Pro práci s těmito zařízeními jsme byly řádně zaškoleny a získaly jsme osvědčení k práci na nich. Více k zaškolení zde: https://www.bicom-optima.cz/zaskoleni-zdarma/

Z HISTORIE BIOREZONANCE

Biorezonance se zrodila v 1. polovině 20. století, přičemž její první teoretický předpoklad vyslovil už v roce 1905 svojí geniální rovnicí E = mc2 neméně geniální Albert Einstein. Když toto laikovi možná nesrozumitelné uskupení symbolů trošku zjednodušíme a převedeme do mnohem srozumitelnějšího jazyka, můžeme říci, že vše je vlastně energie.

PRINCIP BIOREZONANCE

Biorezonanční metoda vychází z předpokladu, že fyziologické procesy v těle jsou kontrolovány a regulovány nejen biochemickými pochody, ale i elektromagnetickými impulzy různých substancí a systémů. Navíc předpokládá, že orgány a orgánové systémy ve zdravém těle vykazují charakteristické frekvenční vzory a že každý zásah do těchto frekvenčních vzorů může vést k významnému narušení rovnováhy organismu a způsobit onemocnění. Logicky se pak nabízí řešení v podobě biorezonance, která je schopná tyto narušené vzory identifikovat a uvést je zpět na zdravou úroveň.

Pokud jste zvídaví a chtěli byste se dovědět více z historie této zajímavé metody i podrobnosti k principu biorezonance, hledejte prosím zde: http://www.bicom-optima.cz/historie-biorezonance/

BICOM

Přístroj BICOM patří stejně jako např. homeopatie, kineziologie, akupunktura a jiné metody přírodní léčby do oblasti tzv. „komplementární medicíny“. Používá se v humánní i veterinární medicíně již více než 30 let v 90 zemích světa a pochází z Německa.

Např. ve Švýcarsku je tato metoda hrazena zdravotními pojišťovnami a některé ji proplácejí i v Německu. U nás tohle bohužel zatím patří (snad) k hudbě budoucnosti. Nicméně to není žádnou překážkou pro ty, kteří si uvědomují vlastní odpovědnost za své zdraví a nechtějí spoléhat pouze na medicínu klasickou.

V každém případě je na tomto místě třeba zdůraznit, že ošetření biorezonančním přístrojem nenahrazuje klasickou lékařskou péči. Více k tomuto aspektu v Informovaném souhlasu zde na stránkách.

Při řešení akutních zdravotních problémů i v chirurgii dokáže klasická západní medicína velkolepé věci a měli bychom být za ni rozhodně vděční. Nicméně léčba chronických onemocnění je něco zcela jiného, je mnohem složitější a měla by být komplexní, vycházet z celostního pohledu na pacienta. Což se neděje, je to obrazně řečeno Achillova pata našeho zdravotního systému a mnozí z lékařů si tento aspekt uvědomují a přiznávají.

Biorezonanční metoda prostřednictvím přístroje BICOM je speciální postup určený pro zjišťování a odstranění zátěží a blokád na biofyzikální úrovni. Třeba právě vám může nabídnout možnost identifikace i řešení dosud nerozpoznané příčiny dlouhodobých potíží. Díky přístroji BICOM mohou být u mnohých případů zjištěny a eliminovány (často skryté) zátěže, které není vždy možno analyzovat na laboratorní úrovni.

Na dnešního moderního člověka v naší přetechnizované společnosti totiž často působí mnohá zatížení: chemické přísady v potravinách i pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, bakterie, viry, plísně, paraziti, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů s jejich nezbytnými nežádoucími účinky … Právě některá z těchto zátěží může být onou poslední pověstnou kapkou, kterou sud přeteče. To se může projevit na nejrůznějších úrovních. Od nevysvětlitelných emočních výkyvů, nedobrého psychického rozpoložení, přes chronickou únavu, až po závažné poruchy na našem fyzickém těle.

Stává se téměř pravidlem, že za nedobrým fyzickým a psychickým stavem člověka je jen málokdy jedna zjevná příčina. Velmi často se jedná o kombinaci více zátěží. Je také zajímavé a možné, že u osob se stejným „balíčkem“ problémů lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto potíží. V tomto mi dají zapravdu jistě i ostatní „alternativci“. Z mé praxe to jednoznačně potvrzuji u svých homeopatických klientů. A to je také důvod, proč homeopatie nepředepisuje lék na základě diagnózy, ale předepisuje na konkrétního klienta. Podobně to bude i v biorezonanci. Biofyzikální rovina totiž nabízí možnost testování těchto individuálních zátěží, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže (stres, chemikálie, konzervanty, amalgam, smog, elektrosmog, geopatogenní zóny, viry, bakterie, plísně, prach a jiné alergeny …) mohou zablokovat mechanismy potřebné k samoregulaci a zotavení těla. Naše tělo je totiž dokonalým organismem, které má ve svém původním, tedy zdravém stavu dostatečné síly k „samoléčbě“. Každý organismus, který je schopen „vyprodukovat“ nemoc, v sobě současně zahrnuje síly, které dokážou nemoc vyléčit.

Když však na tělo působí příliš silné zátěže, navzájem se kombinují a působí příliš dlouhou dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou zpomaleny, nebo dokonce zablokovány.

JAK MŮŽE POMOCI BICOM?

Důležité teoretické předpoklady a základy metody Bicom se potvrzují prostřednictvím úspěšné praxe a nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, bohužel však u nás nejsou zatím akceptovány současnými názory „školní medicíny“.

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový, tak částicový charakter. To znamená, že každá substance – a tedy i každá buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie, plísně, pyly, toxiny, nikotin atd. – má elektromagnetické vyzařování. Každá substance pak má podle svých vlastností určitou typickou vlnovou délku nebo frekvenci se zcela individuální charakteristikou. Ta se označuje také jako frekvenční vzorek. Naše tělo může správně fungovat pouze za předpokladu, že se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami (rezonance). Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky spolu komunikují prostřednictvím „světelných blesků“ (vyzařování fotonů) – vyměňují si informace přes určité frekvence.

Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážek, a tak může každá buňka či každá část těla plnit svůj úkol. Pokud ale tělo ovlivňují výše zmiňované rušivé substance nebo zatěžující záření, mohou narušovat správnou komunikaci mezi buňkami.

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také omezena či ztížena jejich funkčnost, což se může projevit na nejrůznějších úrovních – pokles výkonu, emoční nevyváženost, chronická únava, následně i organické změny s jejich nejrůznějšími konkrétními příznaky.

Mimobuněčná tekutina v lidském těle nemá jen funkci vyživovacího média buněk. Slouží také jako jakási skládka odpadu. Hromadí se zde totiž také zatěžující látky, pokud jsou vylučovací orgány jako např. játra (žlučník), ledviny, střevo … přetíženy a nefungují správně. Voda je totiž mj. optimální registr informací, ukládají se zde velmi ochotně také informace zatěžujících substancí. Tato oblast však není pro laboratorní metody snadno přístupná. Na druhou stranu na úrovni biofyzikální mohou být takové zátěže rychle a bezbolestně detekovány. A právě zde přístroj Bicom nabízí velmi cennou pomoc. Lze tak v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést k závažným zdravotním poruchám.

U zjištěných zátěží přístroj Bicom pracuje s odpovídajícími frekvenčními vzorky. Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím této metody podporována a urychlována. Komunikace mezi buňkami pak může opět nerušeně probíhat. Zátěžové elementy mohou být uvolněny a vyloučeny.

Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje Bicom se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen si sám poradit se zátěžovými látkami.

Bicom biorezonance je založena na celostním přístupu a preferuje zjišťování příčin, nikoli pouze diagnostiku a léčbu symptomů.

PRŮBĚH TERAPIE

Na tomto místě bych ráda popsala, co vás čeká v rámci biorezonanční terapie v naší poradně. Protože to však výhradní distributor přístrojů Bicom detailně a přehledně osvětlil na svých stránkách, považuji tento popis z mé strany za nošení dříví do lesa. Vy můžete vše nastudovat zde: https://www.bicom-optima.cz/prubeh-terapie/

Kromě základního ošetření v rámci první návštěvy a následných individuálních terapií můžeme nabídnout také tzv. Antinikotinový program ve dvou verzích. Více se dočtete zde: https://www.bicom-optima.cz/odvykani-koureni/

Jak jistě asi tušíte, na podobném principu fungují i další závislosti, jež vám může přístroj Bicom pomoci dostat pod kontrolu.

Ceny jednotlivých terapií, jakož i jejich časový rozsah, najdete v Ceníku.

Zdroj: www.bicom-optima.cz, propagační materiály firmy Biomed CZ spol. s r. o.

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508