Bachovy květové esence

edward-bachSvůj název tato jemná léčebná metoda získala podle svého tvůrce dr. Eduarda Bacha (1886 – 1936). Tento vystudovaný anglický lékař, bakteriolog, který měl velmi bohaté zkušenosti s homeopatií (jíž také vděčil za své uzdravení ve stavu, v němž mu klasická medicína nedala šanci) a který pro její šíření a pokrok mnohé udělal (mj. se stal objevitelem a propagátorem terapeutického využití řady střevních nosod), na sklonku svého života vytvořil řadu květových esencí.

Proč? Uvědomil si totiž, že homeopatie jako léčebná metoda je nesmírně složitá a náročná na studium. Aby byla skutečně účinná, vyžaduje odborníky s velkým množstvím informací, zkušeností a praxe. Byl to člověk velmi pokorný a chápal, že vše, co potřebujeme ke zdravému a spokojenému životu, máme vlastně na dosah ruky. Je to všude kolem nás, v přírodě. Snažil se tedy vytvořit dostupný a jednoduchý léčebný systém, dodat léčebné prostředky, které by si byl schopen člověk vybrat a naordinovat sám.

S mírnou nadsázkou lze říci, že Bachova květová terapie je vlastně zjednodušená homeopatie. Nevychází vůbec z fyzických nemocí, ale z „nemocných emocí“ a „nemocného myšlení“. Pokud si uvědomíme, že homeopaté ve své léčbě vycházejí z toho, že příčinu fyzické nemoci je vždy nutno hledat na úrovni nehmotné, tedy v emocích a myšlení, jsme doma. Tak se může stát (a nezřídka se skutečně stává), že vhodně zvolená květová esence či kombinace několika esencí dokáže vedle psychického problému postupně vyléčit i fyzické neduhy. Ačkoli samozřejmě byla podána např. na strach ze ztráty sebekontroly, na sebelítost, na netrpělivost, na apatické stavy a podobně.

 

JEDNOTLIVÉ ESENCE

Dr. Edward Bach vytvořil celkem 38 květových esencí. Zcela svébytné postavení v systému Bachových květů má Rescue (krizová) esence (= Rescue remedy), která je velmi užitečná jako první pomoc na řadu různých potíží.

Rescue remedy

Je kombinací následujících esencí (jednotlivé esence jsou popsány níže):

 • Star of Bethlehem (= snědek okoličnatý),
 • Rock Rose (= devaterník penízkový),
 • Clematis (= bílá lesní réva),
 • Impatiens (= netýkavka žlázonosná),
 • Cherry Plum (= slíva třešňová).

Tuto velmi účinnou a vyváženou kombinaci vytvořil sám doktor Bach. Dnes se vyrábí vedle své obvyklé podoby v kapkách také jako krém a gel a dá se běžně zakoupit v některých lékárnách i v řadě internetových obchodů.

Užití:

 • neklid a obavy před zkouškou, pohovorem, testem
 • přelomové a vysoce emočně vypjaté životní situace (svatba, rozvod, pohřeb, soudní přelíčení, první rande …)
 • jakákoli náhlá krize či situace (např. jako první pomoc při šoku – dopravní nehoda, úraz)
 • úzkost, strach, obavy před zubařským zákrokem, náročným vyšetřením či operací
 • nespavost v důsledku náhlého rozrušení
 • dá se použít také lokálně – potírání pulzních bodů (zápěstí, spánky …), rtů, čela, oblast tzv. třetího oka (mezi obočím)
 • vhodná pro dospělé všech věkových kategorií, rovněž pro děti a těhotné i kojící ženy
 • není určena k trvalejšímu užívání (proto také krizová esence), v případě dlouhodobějších obtíží je třeba vybrat „cílenější“ esenci či jejich kombinaci
 • velmi účinné nejen u lidí, ale také u zvířat.

Pokud jde o přehled a systém jednotlivých esencí, u různých autorů a terapeutů s esencemi pracujícími najdeme různé řazení. Nejčastěji se řadí podle čísel od 1 do 38, přičemž jsou řazeny abecedně podle anglických názvů a anglické abecedy. Mně samotné se pro co nejrychlejší výběr a orientaci osvědčilo rozdělení do sedmi dílčích skupin, jejichž jednotlivé esence k sobě mají blízko.

STRACH

 • Aspen (topol osika): strach a obavy neznámého původu, dotyčný se neustále bojí a často není schopen svůj strach pojmenovat;
 • Cherry plum (slíva třešňová): strach ze ztráty sebekontroly;
 • Mimulus (kejklířka skvrnitá): strach z konkrétních, známých věcí, postižený přesně pojmenuje to, čeho se bojí;
 • Red Chestnut (červený kaštan): strach a přehnané obavy o druhé;
 • Rock Rose (devaterník penízkový): hluboký, velmi silný strach, panika, šok.

NEJISTOTA

 • Cerato (rožec): neschopnost utvořit si vlastní názor, hledání rady a utvrzování u druhých;
 • Gentian (hořec podzimní): sklíčenost, poraženectví, rezignace, ztráta odvahy zapříčiněná zhoršením stavu (v nemoci, v zaměstnání, ve vztahu …)
 • Gorse (hlodaš evropský): beznaděj, zoufalství, úplná ztráta naděje, silnější podoba esence Gentian;
 • Hornbeam (habr obecný): pocit „pondělního rána“, nechuť cokoli dělat, únava už z pouhé myšlenky na nějakou činnost;
 • Sclerantus (chmerek roční): nejistota, nerozhodnost v situacích, kdy je na výběr z více alternativ;
 • Wild Oat (sveřep větevnatý): nejistota a nerozhodnost ohledně správného životního úkolu;

NEZÁJEM O SVÉ OKOLÍ

 • Clematis (bílá lesní réva): zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost, denní snění, „ulétávání“ směrem k vysněné budoucnosti, stavění „vzdušných zámků“, vyhýbání se realitě;
 • Chesnut Bud (poupě jírovce): neschopnost poučit se ze zkušenosti, opakování stejných chyb;
 • Honeysuckle (zimolez kozí list): uvěznění v minulosti, přítomnost ho nezajímá, stesk po domově, nostalgie;
 • Mustard (divoká hořčice): melancholie, deprese bez známé příčiny, zádumčivost;
 • Olive (oliva): únava po nadměrném vypětí (fyzickém či psychickém), nedostatek energie, vyčerpanost;
 • White Chestnut (bílý kaštan): nechtěné ustarané myšlenky, vnitřní dialog, samomluva;
 • Wild Rose (planá šípková růže): rezignace, apatie, odevzdanost, bez zájmu a rezignovaně přijímá vše, co se kolem děje;

OSAMĚLOST

 • Heather (vřes obecný): upovídanost, pro lidi posedlé sami sebou, neustále hovoří o sobě, potřebují posluchače;
 • Impatiens (netykavka žlázonosná): netrpělivost;
 • Water Violet (žebratka bahenní): přílišná hrdost, pocit vlastní nadřazenosti;

PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY A MYŠLENKY OSTATNÍCH

 • Agrimony (řepík lékařský): ukrývání problémů za usměvavou tvář, přetvářka;
 • Centaury (zeměžluč lékařská): slabá vůle a ovlivnitelnost myšlenkami a názory druhých;
 • Holly (cesmína ostrolistá): závist, žárlivost, nenávist;
 • Walnut (vlašský ořech): ochrana před změnami, negativně vnímanými vlivy změněné vnější reality;

SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ

 • Crab Apple (plané jablko): pocity méněcennosti, pocity nečistoty;
 • Elm (jilm): přetíženost zodpovědností, pocit, že jsme zavaleni úkoly;
 • Larch (modřín): nedostatek sebedůvěry;
 • Oak (dub letní): i přes silnou vyčerpanost musí bojovat dál;
 • Pine (borovice lesní): výčitky svědomí a pocit viny;
 • Star of Bethlehem (snědek okoličnatý): hluboké zoufalství po traumatizujícím zážitku či zprávě, následky šoku;
 • Sweet Chestnut (jedlý kaštan): pocit bezvýchodnosti situace, hluboké duševní útrapy;
 • Willow (vrba žlutá): sebelítost, hněv a obviňovaní druhých, zatrpklost, pocit oběti osudu;

PŘÍLIŠNÁ PÉČE O DRUHÉ

 • Beech (buk lesní): kritika a netolerance vůči ostatním;
 • Chicory (čekanka obecná): majetnická láska, manipulace, neschopnost milovat nezištně, bezpodmínečně, za svou lásku a pomoc očekávají protislužbu;
 • Rock Water (voda z léčivých pramenů): nepružnost, sebezapření, asketičnost, obětování se druhým (jediná esence, která není vyrobena z květů)
 • Vervain (sporýš lékařský): přílišné nadšení, entuziasmus, přehnaný boj za vznešené ideály, může sklouzávat až k fanatismu;
 • Vine (vinná réva): autoritativnost, dominance, rigidita v názorech, může sklouznout až k diktátorství, despotičnosti, bezohlednosti

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508